Treść artykułu:

Tomasz Wrzesiewski dzieli się swoim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem projektowym na przykładzie projektu budowy 75 kilometrów autostrady w Serbii. W trakcie podcastu dowiesz się:

  • jaka jest rola kierownika projektu, zanim projekt nie zostanie jeszcze formalnie zawiązany
  • czym różni się rola kierownika projektu od kierownika budowy
  • kim są i jakie mają uprawnienia i odpowiedzialność tzw. task managerowie
  • w jaki sposób zdobywa się informacje o postępie w realizacji i jaką rolę w tym procesie odgrywają powszechne, internetowe narzędzia komunikacyjne
  • -jak przeprowadzać cykliczne (tygodniowe) spotkania aktualizacyjne, by znacząco poprawić proces podejmowania decyzji w projekcie - czy warto poświęcać jakość na rzecz zakończenia projektu na czas.

Czas słuchania: 48:51.

Tomasz Wrzesiewski jest wykładowcą studiów MBA w Wyższych Szkołach Bankowych, menedżerem, konsultantem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań biznesowych dla klienta w obszarze zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i zarządzania sprzedażą. Jest propagatorem zarządzania zgodnie z założeniami podejścia AGILE, CCPM, Business Process Development oraz Load Factor Scheduling.